Reklamácia sa riadi odsekom PRÁVA Z CHYBNÉHO PLNENIA obchodných podmienok.

V prípade, že ste spotrebiteľ, máte právo uplatiť práva z chybného plnenia pri vade, ktorá sa vyskytne pri spotrebnom Tovare v lehote 24 mesiacov od prevzatia Tovaru.

V súlade s platným právnym poriadkom Slovenskej republiky je Kupujúcemu, ktorý je podnikateľom a tovar nakupuje v súvislosti s podnikaním, poskytovaná záruka 3 mesiace na tovar nad všeobecnú zodpovednosť Predávajúceho za vady tovaru pri jeho odovzdaní.

Práva zo zodpovednosti za vady tovaru, pre ktoré platí záruka za akosť, zaniknú, ak nebude uplatnená v uvedenej dobe.

V prípade vybavenia reklamácie formou výmeny tovaru nebeží nová lehota, lehota plynie dňom prevzatia tovaru kupujúcim.

Porušením ochrannej pečate, pečiatky či sériového čísla sa kupujúci vystavuje riziku zamietnutia reklamácie, ibaže k poškodeniu dôjde pri obvyklom používaní.

Záruka sa nevzťahuje na mechanické poškodenie tovaru, poškodenie elektrickým prepätím (viditeľne spálené súčiastky alebo plošné spoje), neodbornou inštaláciou alebo zanedbaním starostlivosti o tovar.

Reklamáciu je možné uplatniť zaslaním na adresu predajne: Servisné diely, Nuselská 98, 140 00 Praha, Česká Republika alebo osobne priamo na predajni. 

Vrátenie tovaru bez udania dôvodu je možné do 14 dní iba pre spotrebiteľa. Pre podnikateľov je možné vrátenie iba po predchádzajúcej dohode do 5 dní od prevzatia. Prípady sú posudzované individuálne a aplikuje sa poplatok znovu uvedenia do predaja.

 

hamburger check chip magnifier mobile phone placeholder plug table user angle-down angle-left angle-right angle-up basket clock close envelope grid full-screen package flag truck montaz warning-circle forward zadni-kryt chip-alt repair os